Nasz bohater

A wiecie, że przeciwko naszemu bohaterowi od trzech lat przed sądem toczy się sprawa karna z powództwa Prokuratury w Chrzanowie (sygn. PR 1 Ds. 597.2018) z art. 286 § 1 k.k.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Numer sprawy to IX K 1421/18, kolejne rozprawy są zaplanowane na 25 marca, 22 kwietnia i 27 maja? Nie wiem czy teraz uda mu się przekonać wszystkich, że jest tylko kucharzem.  Jeżeli was oszukał, to chyba już za późno na dołożenie się do sprawy, ale możecie chociaż pokibicować prokuratorowi.

Aktualizacja:
Po lekturze tego tekstu wnioskuję, że jeżeli zostanie skazany, to będzie już recydywa.  Cóż za nietuzinkowa osoba.